MINIMALNA KWOTA ZAMÓWIENIA

Zamówienia są realizowane po przekroczeniu kwoty 30,00 zł.

UŻYTKOWNICY

Sklep Internetowy sklep-modelarski.pl przeznaczony jest dla wszystkich osób prywatnych jak i firm. Transakcje dokonywane są pomiędzy: Sprzedającym: Bizmedia.pl Sp. z o.o., ul. Małachowskiego 47/6 42-500 Będzin, NIP: 6252463429 REGON: 368909001 KRS: 0000706205, a Kupującym, który jest reprezentowany przez osoby zarejestrowane w systemie.

REJESTRACJA

Klient chcący dokonywać zakupów w sklepie internetowym sklep-modelarski.pl zobowiązany jest do dokonania rejestracji w systemie sklepu. Użytkownik otrzyma wówczas swój niepowtarzalny numer ID oraz hasło dostępowe. Dane podane przez klienta w formularzu rejestrowym będą zachowane w tajemnicy. Dane podane przez klienta mogą być wykorzystywane jedynie w celach marketingowych przez firmę Bizmedia.pl Sp. z o.o.. Poprawne wypełnienie formularza rejestrowego spowoduje uaktywnienie konta klienta w systemie. Osoba prywatna oraz firma może posiadać kilka kont klienckich. W gestii firmy leży zgłaszanie nieaktywnych kont w celu usunięcia ich z systemu.

Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bizmedia.pl Sp. z o.o. ul. Małachowskiego 47/6 42-500 Będzin NIP: 6252463429 REGON: 368909001 KRS: 0000706205

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji złożonego zamówienia.

OFERTA

Oferta prezentowana na stronach sklepu internetowego sklep-modelarski.pl nie jest stanem magazynowym firmy. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w polskich złotych.

KOSZYK

Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem. Towar znajdujący się w koszyku klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje własnością sklepu.

ZAMAWIANIE

W momencie zatwierdzenia i wysłania zamówienia przez klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Bizmedia.pl Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Przesłane zamówienie jest potwierdzane przez klienta poprzez e-mail zwrotny. Po otrzymaniu potwierdzenia sklep przystępuje do realizacji zamówienia. W niektórych przypadkach sklep może skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Przy zamówieniach przekraczających kwotę 5000 zł zł wymagamy zawarcia z firmą Bizmedia.pl Sp. z o.o. umowy pisemnej. Umowa zostanie dostarczona na koszt firmy Bizmedia.pl Sp. z o.o. do klienta wciągu 48 godz. bądź w przypadku dni wolnych od pracy w pierwszy dzień roboczy. Zamówiony towar wysyłany jest firmą kurierską bądź pocztą.

Klient po złożeniu zamówienia otrzyma e-mail zawierający specyfikację zamówienia. Otrzymany mail jest zarazem ostatnim etapem potwierdzającym złożone zamówienie. Klient zobowiązany jest nacisnąć link potwierdzający zamówienie otrzymany w e-mail'u.

Zamówień w trakcie realizacji nie można anulować.

Większość zamówionych pozycji dotrze do Państwa w ciągu 7 - 14 dni.

Zamówienia, których nie uda nam się potwierdzić w terminie do 3 dni roboczych są automatycznie anulowane.

Firma Bizmedia.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych.

FORMY PŁATNOŚCI

Firma Bizmedia.pl Sp. z o.o. preferuje następujące formy płatności:

- za pobraniem - płatność dokonywana bezpośrednio u kuriera podczas odbioru przesyłki bądź na poczcie,

- przelew na konto firmowe,

- szybkie płatności online*,

- karta kredytowa*

* płatności kartą kredytową oraz szybkimi przelewami online przeprowadzane są za pośrednictwem firmy PayU Sp. z o.o. lub CashBill S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 2 NIP: 629-241-08-01 REGON: 241048572 KRS: 0000323297

GWARANCJA I REKLAMACJE

Do towarów sprzedawanych przez Bizmedia.pl Sp. z o.o. dołączane są dokumenty gwarancyjne wystawiane przez firmę Bizmedia.pl Sp. z o.o.a, jeżeli na towary te jest udzielana gwarancja.

Zasady, a w szczególności zakres odpowiedzialność gwarancyjnej oraz podmiot właściwy do wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji, określa dokument gwarancyjny.

Firma Bizmedia.pl Sp. z o.o. nie udziela osobnych gwarancji na sprzedawane produkty. W niektórych przypadkach istnieje możliwość dokupienia dłuższej gwarancji. W przypadku zaistnienia awarii zakupionego towaru, klient zobowiązany jest dostarczyć oraz odebrać na własny koszt reklamowany towar z serwisu.

Wyłącza się odpowiedzialność firmy Bizmedia.pl Sp. z o.o. za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie przewozu.

Nie stanowią wad fizycznych objętych zakresem odpowiedzialności Bizmedia.pl Sp. z o.o. różnice w wyglądzie produktów w stosunku do ich prezentowanego wizerunku powstałe tak w wyniku zmian produkcyjnych jak i w wyniku różnic wynikających z parametrów technicznych edycji prezentacji lub jej odbioru.

W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika nabywca stwierdzający powstanie szkody transportowej jest obowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z późń. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni licząc od daty zakupu w formie pisemnej. Odstąpienie w formie pisemnej może zostać przesłane do firmy Bizmedia.pl Sp. z o.o. faksem. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu, w którym został dostarczony do klienta. Za datę zakupu towaru uważa się datę nadania listu przewozowego bądź datę przesyłki pocztowej.

W przypadku zwrotu przez klienta całego zamówionego towaru, zwracana kwota zostaje pomniejszona o koszty wysyłki zamówienia.

W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia, opłaconego kartą lub szybkim przelewem, zwracana jest kwota z odliczoną prowizją, jaką Bizmedia.pl Sp. z o.o. zobowiązana jest zapłacić za obsłużenie tej transakcji.

Zwrot wpłaty realizowany jest na wskazany przez Kupującego numer konta bankowego.

Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie paragonu fiskalnego otrzymanego z przesyłką. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma Bizmedia.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID oraz hasło klienta.Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym sklep-modelarski.pl strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy Bizmedia.pl Sp. z o.o..

Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

Firma Bizmedia.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z powodu braku towaru.

UWAGI

Kolory i wykończenia produktów prezentowanych w ofercie sklepu, mogą różnić się od prawdziwych produktów ze względu na technologie drukarskie oraz fotograficzne.

Sklep sklep-modelarski.pl oferuje bardzo wiele modeli i wykończeń, dlatego pełna oferta może być niedostępna.